Close

Sushi2 – NIGIRI SUSHI (Serveres som 2 biter)

NIGIRI SUSHI (Serveres som 2 biter)

100. Sake-Laks – Kr. 38 
101. Maguro-Tuna – Kr. 52 
114. Hamachi-Yellowtai – Kr. 48
103. Seabass – Kr. 48 
104. Ebi-Kokt reker – Kr. 48 
107. Unagi-Ål H – Kr. 55 
106. Hotategai-Kamskjell SK – Kr. 48 
115. King Crab SK – Kr. 69
117. Foie gras H – Kr. 89